Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/8

Ngày 24/8

Thay đổi

SVR 3L       

36500

36200

300

SVR 20

34900

34600

300

SVR 10

35100

34800

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/8

Ngày 24/8

Thay đổi

SVR 5

35800

35500

300

SVR L

36800

36500

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/8

Ngày 24/8

Thay đổi

RSS1

37500          

37200          

300

RSS3

36800

36500

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo