Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/7

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/7      

Ngày 24/7

Thay đổi

SVR 3L       

36100

34500

1600

SVR 20

34300

32800

1500

SVR 10

34500

33000

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/7      

Ngày 24/7

Thay đổi

SVR 5

35200

33700

1500

SVR L

36400

34800

1600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/7      

Ngày 24/7

Thay đổi

RSS1

37000          

35500          

1500

RSS3

36300

34800

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo