Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/1

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/01

Ngày 24/01

Thay đổi

SVR 3L       

37000

37000

0

SVR 20

35800

35800

0

SVR 10

36100

36100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/01

Ngày 24/01

Thay đổi

SVR 5

36500

36500

0

SVR L

37300

37300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/01

Ngày 24/01

Thay đổi

RSS1

37700          

37700          

0

RSS3

37000

37000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo