Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/8

Ngày 23/8

Thay đổi

SVR 3L       

36200

36900

-700

SVR 20

34600

35200

-600

SVR 10

34800

35400

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/8

Ngày 23/8

Thay đổi

SVR 5

35500

36100

-600

SVR L

36500

37200

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/8

Ngày 23/8

Thay đổi

RSS1

37200          

37800          

-600

RSS3

36500

37100

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo