Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/11

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/11

Ngày 23/11

Thay đổi

SVR 3L       

32500

32900

-400

SVR 20

31800

31400

400

SVR 10

32000

31600

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/11

Ngày 23/11

Thay đổi

SVR 5

32500

32000

500

SVR L

33700

33200

500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/11

Ngày 23/11

Thay đổi

RSS1

34600          

34200          

400

RSS3

34000

33600

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo