Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/1

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/01

Ngày 23/01

Thay đổi

SVR 3L       

37000

36300

700

SVR 20

35800

35100

700

SVR 10

36100

35500

600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/01

Ngày 23/01

Thay đổi

SVR 5

36500

35800

700

SVR L

37300

36600

700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/01

Ngày 23/01

Thay đổi

RSS1

37700          

37000          

700

RSS3

37000

36300

700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo