Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/6                  

Ngày 21/6

Thay đổi

SVR 3L       

34500

35800

-1300

SVR 20

31000

32200

-1200

SVR 10

31200

32400

-1200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 22/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/6                  

Ngày 21/6

Thay đổi

SVR 5

34100

35300

-1200

SVR L

34800

36000

-1200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 22/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/6                  

Ngày 21/6

Thay đổi

RSS1

38400          

39300          

-900

RSS3

37700

38600

-900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo