Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/11

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/11

Ngày 21/11

Thay đổi

SVR 3L       

32900

33600

-700

SVR 20

31400

32000

-600

SVR 10

31600

32200

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 22/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/11

Ngày 21/11

Thay đổi

SVR 5

32000

32700

-700

SVR L

33200

33900

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 22/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/11

Ngày 21/11

Thay đổi

RSS1

34200          

34800          

-600

RSS3

33600

34200

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo