Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/5                  

Ngày 18/5

Thay đổi

SVR 3L       

40300

40300

0

SVR 20

36600

36600

0

SVR 10

36800

36800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 19/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/5                  

Ngày 18/5

Thay đổi

SVR 5

39700

39700

0

SVR L

40600

40600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 19/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/5                  

Ngày 18/5

Thay đổi

RSS1

44000          

44000          

0

RSS3

43300

43300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo