Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/4

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19/04, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/04

Ngày 18/04

Thay đổi

SVR 3L       

35800

35800

0

SVR 20

34500

34500

0

SVR 10

34800

34800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 19/04, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/04

Ngày 18/04

Thay đổi

SVR 5

35200

35200

0

SVR L

36100

36100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 19/04, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/04

Ngày 18/04

Thay đổi

RSS1

36400          

36400          

0

RSS3

35700

35700

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo