Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 16/05, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/05

Ngày 15/05

Thay đổi

SVR 3L       

35100

35100

0

SVR 20

33800

33800

0

SVR 10

34100

34100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 16/05, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/05

Ngày 15/05

Thay đổi

SVR 5

34500

34500

0

SVR L

35400

35400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 16/05, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/05

Ngày 15/05

Thay đổi

RSS1

35700          

35700          

0

RSS3

35000

35000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo