Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/5
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 16/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/5

Ngày 15/5

Thay đổi

SVR 3L       

33800

33800

0

SVR 20

29100

29100

0

SVR 10

29900

29900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 16/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/5

Ngày 15/5

Thay đổi

SVR 5

31300

31300

0

SVR L

34100

34100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 16/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 16/5

Ngày 15/5

Thay đổi

RSS1

32300          

32300          

0

RSS3

31900

31900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo