Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/06

Ngày 14/06

Thay đổi

SVR 3L       

33900

33500

400

SVR 20

32700

32300

400

SVR 10

33000

32600

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 15/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/06

Ngày 14/06

Thay đổi

SVR 5

33400

33000

400

SVR L

34200

33800

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 15/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/06

Ngày 14/06

Thay đổi

RSS1

34700          

34700          

0

RSS3

34000

33600

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo