Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/9

Ngày 13/9

Thay đổi

SVR 3L       

31300

31000

300

SVR 20

30200

29900

300

SVR 10

30500

30200

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/9

Ngày 13/9

Thay đổi

SVR 5

31100

30800

300

SVR L

31500

31300

200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/9

Ngày 13/9

Thay đổi

RSS1

32200          

31900          

300

RSS3

31500

31200

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo