Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/06

Ngày 13/06

Thay đổi

SVR 3L       

33500

36300

-2800

SVR 20

32300

35000

-2700

SVR 10

32600

35300

-2700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 14/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/06

Ngày 13/06

Thay đổi

SVR 5

33000

35700

-2700

SVR L

33800

36600

-2800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 14/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/06

Ngày 13/06

Thay đổi

RSS1

34700          

37000          

-2300

RSS3

33600

36300

-2700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo