Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/7
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/7

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/7

Ngày 11/7

Thay đổi

SVR 3L       

31400

31400

0

SVR 20

27200

27200

0

SVR 10

27500

27500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 12/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/7

Ngày 11/7

Thay đổi

SVR 5

28900

28900

0

SVR L

31800

31800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 12/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/7

Ngày 11/7

Thay đổi

RSS1

30000          

30000          

0

RSS3

29500

29500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo