Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/06

Ngày 11/06

Thay đổi

SVR 3L       

36300

34800

1500

SVR 20

35000

33500

1500

SVR 10

35300

33800

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 12/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/06

Ngày 11/06

Thay đổi

SVR 5

35700

34200

1500

SVR L

36600

35100

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 12/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/06

Ngày 11/06

Thay đổi

RSS1

37000          

35500          

1500

RSS3

36300

34800

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo