Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/2
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/2

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/2

Ngày 11/2

Thay đổi

SVR 3L       

32800

32800

0

SVR 20

30800

30800

0

SVR 10

31100

31100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 12/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/2

Ngày 11/2

Thay đổi

SVR 5

32400

32400

0

SVR L

33100

33100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 12/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/2

Ngày 11/2

Thay đổi

RSS1

33900          

33900          

0

RSS3

33200

33200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo