Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/1

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/01

Ngày 11/01

Thay đổi

SVR 3L       

35200

35200

0

SVR 20

34000

34000

0

SVR 10

34300

34300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 12/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/01

Ngày 11/01

Thay đổi

SVR 5

34700

34700

0

SVR L

35500

35500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 12/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/01

Ngày 11/01

Thay đổi

RSS1

35900          

35900          

0

RSS3

35200

35200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo