Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/7
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/7

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

SVR 3L       

32100

32100

0

SVR 20

27900

27900

0

SVR 10

28200

28200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

SVR 5

29600

29600

0

SVR L

32400

32400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

RSS1

30700          

30700          

0

RSS3

30200

30200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo