Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/1
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/1

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/1, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/1

Ngày 9/1

Thay đổi

SVR 3L       

33200

31300

1900

SVR 20

31300

29400

1900

SVR 10

31600

29700

1900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/1, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/1

Ngày 9/1

Thay đổi

SVR 5

32800

30900

1900

SVR L

33500

31600

1900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/1, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/1

Ngày 9/1

Thay đổi

RSS1

34300          

32400          

1900

RSS3

33600

31700

1900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo