Giá cao su tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm sâu trong đầu tuần nhưng bật tăng trong cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su tại sàn Thượng Hải tiếp tục giảm sâu trong đầu tuần nhưng bật tăng trong cuối tuần

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 4/2017, 5/2017 và 6/2017 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe