Giá cao su RSS3 tại Tocom tiếp tục tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại Tocom tiếp tục tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 8/2018, 9/2018 và 10/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom