Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom vẫn tăng nhẹ dù giảm trong phiên cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom vẫn tăng nhẹ dù giảm trong phiên cuối tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 8/2017, 9/2017 và 10/2017 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom