Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh do lo ngại dư cung kéo dài
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh do lo ngại dư cung kéo dài

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 8/2019, 9/2019 và 10/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom