Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2019, 7/2019 và 8/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom