Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trở lại

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 12/2017, 1/2018 và 2/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom