Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 2/2019, 3/2019 và 4/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom