Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng cao nhất trong 1 tháng qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng cao nhất trong 1 tháng qua

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 10/2018, 11/2018 và 12/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom