Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom quay đầu giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 1/2018, 2/2018 và 3/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom