Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 2/2019, 3/2019 và 4/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom