Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2018, 10/2018 và 11/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom