Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom bật tăng liên tiếp trong tuần này
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom bật tăng liên tiếp trong tuần này

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2019, 7/2019 và 8/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom