Giá cao su RSS3 giao dịch tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su RSS3 giao dịch tại sàn Tocom tăng nhẹ trong tuần này

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 4/2017, 5/2017 và 6/2017 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom