Giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom tiếp tục suy giảm do nguồn cung dư thừa
 

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom tiếp tục suy giảm do nguồn cung dư thừa

Trong tuần 15/09-19/09, giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom tiếp tục suy giảm do sức ép về nguồn cung dư thừa

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.