Giá cao su giao dịch tại sàn Thượng Hải đã giảm mạnh trong 6 phiên liên tiếp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su giao dịch tại sàn Thượng Hải đã giảm mạnh trong 6 phiên liên tiếp

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 3/2017, 4/2017 và 5/2017 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe