Giá cám tại Kiên Giang ngày 29/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 29/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

29/06/2018

+/-

Cám

4,950

-50

Tin tham khảo