Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

21/06/2018

+/-

Cám

5,150

0

 

Tin tham khảo