Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

18/06/2018

+/-

Cám

5,150

-50

Tin tham khảo