Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

15/06/2018

+/-

Cám

5,200

-50

 

Tin tham khảo