Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/06/2018

+/-

Cám

5,250

0

Tin tham khảo