Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/1/2019
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

12/1/2019

+/-

Cám

5,700

-50

Tin tham khảo