Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

12/06/2018

+/-

Cám

5,250

-50

Tin tham khảo