Giá cám tại Kiên Giang ngày 09/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 09/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

09/06/2018

+/-

Cám

5,300

0

 

Tin tham khảo