Giá cám mỳ ngày 08/11/2018
 

Giá cám mỳ ngày 08/11/2018

Giá cám mỳ tăng theo đà tăng của giá cám gạo

Do cám gạo và cám mỳ nội địa tăng cao và khan nên cám mỳ nhập khẩu cũng có xu hướng tăng theo, hiện giá bán cám mỳ viên (hàng kho) đã lên mức 5.100-5.150 đồng/kg.

NGUYÊN LIỆU

08/11

07/11

Hải Phòng – Indonesia - nhập khẩu – cám mỳ viên – xá trong cont giao tháng 11

5.100-5.150

5.000

HCM – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – xá trong cont giao tháng 11

5.100-5.150

5.000

Tin tham khảo