Giá cám Kiên Giang ngày 31/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám Kiên Giang ngày 31/05/2017

Giá phụ phẩm cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/5/2017

+/-

Cám

Tại kho

4,350

0

Tin tham khảo