Giá cám Kiên Giang ngày 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám Kiên Giang ngày 26/5/2017

Giá phụ phẩm cám tại Kiên Giang ổn định.

Chủng loại

Ghi chú

26/5/2017

+/-

Cám (tại kho)

Tại kho

4,500

0

Tin tham khảo