Giá cám gạo nội địa tiếp tục tăng ngày 18/4/2019
 

Giá cám gạo nội địa tiếp tục tăng ngày 18/4/2019

Giá cám gạo nội địa tiếp tục tăng, lên mức 5.450 đồng/kg (tại kho khu vực Sa Đéc, Cái Bè), cám khô.

NGUYÊN LIỆU

18/4

17/4

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.450

5.400

Thốt Nốt (Cần Thơ, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.400

5.350

Tin tham khảo