Giá cám gạo nội địa sụt nhẹ do cầu chậm lại
 

Giá cám gạo nội địa sụt nhẹ do cầu chậm lại

Từ cuối tuần trước, giá cám gạo nội địa sụt nhẹ, giá cám khô tại Sa Đéc, Cái Bè xuống còn 5.200 đồng/kg do cầu chậm lại, hơn nữa giá cá tra thấp nên nhà máy cũng không chấp nhận mua giá cao.

Đồ thị giá cám gạo tại Sa Đéc và Cái Bè (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo