Giá cám gạo nội địa ngày 10/8/2018
 

Giá cám gạo nội địa ngày 10/8/2018

Giá cám gạo nội địa giữ ở mức 5.150-5.200 đồng/kg

Nguồn gốc

10/8

9/8

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.150-5.200

5.150-5.200

 

Tin tham khảo